ABOUT

____________________________________

WE SHARE BECAUSE WE CARE

Met wie wij zijn en wat wij doen willen wij bijdragen aan een nieuwe wereld met een bewustzijn dat is gebaseerd op verbinding. Dit door zelf zoveel mogelijk te leven vanuit deze visie en anderen gelegenheid te bieden dit ook te ervaren. Hierbij maken wij onder andere gebruik van drie elementen. De stilte, de natuur en het principe van delen.

  • STILTE “Als je het contact met de innerlijke stilte verliest, verlies je jezelf in de wereld. Je diepste besef van jezelf, van wie je bent, hangt nauw samen met innerlijke stilte. Dat is het –ik ben- dat dieper gaat dan naam en vorm” (Eckhart Tolle, Stillness speaks, 2003).
  • NATUUR “De natuur kent het grote geheim en glimlacht” (Victor Hugo).

Loading...